Om mig

En blogg för oss som inte överlever utan böcker och som hellre skulle ta med en boklåda än tändstickor till en öde ö. Jag har jobbat länge som lärare men sadlat om till bibliotekarie och inte ångrat mig en sekund!

tisdag 25 april 2017

Etik och moral

Just nu läser jag en kurs som heter Fältstudier. Egentligen ska man auskultera på ett bibliotek, följa någon erfaren bibliotekarie i hasorna och ställa intressanta frågor. Eftersom jag råkar jobba på ett bibliotek så använder jag mig av det jag sett där,kanske räknas det som fusk, men jag hittar ju inte på i alla fall (och ingen av mina lärare läser det här hm...) I kursen ingår en intressant bok som heter "Etiken och biblioteket" av Richard Ohlsson.  Den handlar om att bibliotekarier, liksom i många andra yrken, förväntas ha en inbyggd etik och moralkänsla. Man ska ha respekt och empati. Man ska behandla alla lika och följa en etisk och moralisk kompass. Författaren menar att det inte kan förväntas av människor att allt det där bara ska finnas och att de här riktlinjerna ofta är ganska godtyckliga. Vad betyder det egentligen att ha empati och respekt? Hur ska man veta vad som är rätt i stunden när man måste göra moraliska val?
Jag håller med Richard Ohlsson, det är inte självklart att man har de "rätta" värderingarna bara för att man jobbar som bibliotekarie och exakt samma sak är det för lärare. Vi skulle behöva prata mycket mer sådant här på våra bibliotekariemöten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar